Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:443
 Số văn bản *:05
 Ký hiệu *:2014/CT-UBND
 Ngày ban hành *:12/06/2014
 Người ký :Vương Bình Thạnh
 Trích yếu :Về tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Chỉ thị
 Lĩnh vực :Kế hoạch - Thống kê
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 05_TheodoithuchienketluanThanhtra-TTr.pdf (215.68 Kb)