Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:452
 Số văn bản *:08
 Ký hiệu *:CT-UBND
 Ngày ban hành *:12/08/2014
 Người ký :Vương Bình Thạnh
 Trích yếu :Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Chỉ thị
 Lĩnh vực :Kế hoạch - Thống kê
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 08_Chi thi ve tang cuong cong tac phi hop ho tro hoat dong thua phat lai.pdf (198.41 Kb)