Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:456
 Số văn bản *:11
 Ký hiệu *:CT-UBND
 Ngày ban hành *:10/09/2014
 Người ký :Nguyễn Thanh Bình
 Trích yếu :Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2014 - 2015
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Chỉ thị
 Lĩnh vực :VHXH
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 11_ CT_ thuc hien nhiem vu trong tam cong tac giao duc dao tao 2014-2015.pdf (252.3 Kb)