Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:383
 Số văn bản *:09
 Ký hiệu *:2013/CT-UBND
 Ngày ban hành *:08/08/2013
 Người ký :Vương Bình Thạnh
 Trích yếu :Tăng cường thực hiện việc quản lý và kiểm soát cam kết chi Ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Chỉ thị
 Lĩnh vực :Tổng hợp
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 09_Chi thi cam ket chi.rar (201.01 Kb)