Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:373
 Số văn bản *:05
 Ký hiệu *:2013/CT-UBND
 Ngày ban hành *:10/07/2013
 Người ký :Vương Bình Thạnh
 Trích yếu : Về việc chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Chỉ thị
 Lĩnh vực :Kế hoạch - Thống kê
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 05_chanchinhcongtactiepdan-TTCP.rar (235.03 Kb)