Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:469
 Số văn bản *:15
 Ký hiệu *:2014/CT-UBND
 Ngày ban hành *:20/10/2014
 Người ký :Võ Anh Kiệt
 Trích yếu :Về việc chấn chỉnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Chỉ thị
 Lĩnh vực :Tổ chức - cán bộ
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 15_Chi thi chan chinh cong tac QT.pdf (219.1 Kb)