Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:885
 Số văn bản *:75
 Ký hiệu *:2019/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:24/12/2019
 Người ký :Nguyễn Thanh Bình
 Trích yếu :Bãi bỏ Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 75_.pdf (686.1 Kb)