Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:730
 Số văn bản *:83
 Ký hiệu *:2017/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:30/11/2017
 Người ký :Lâm Quang Thi
 Trích yếu :Bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 83_baibo1sodieuQD44.rar (1411.1 Kb)