Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:874
 Số văn bản *:68
 Ký hiệu *:2019/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:20/12/2019
 Người ký :Nguyễn Thanh Bình
 Trích yếu :Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Tổ chức - cán bộ
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 68_qd ve quy dinh chucnang nv so ldtbxh.pdf (1160.61 Kb)