Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:752
 Số văn bản *:05
 Ký hiệu *:2018
 Ngày ban hành *:09/02/2018
 Người ký :Nguyễn Thanh Bình
 Trích yếu :Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa b àn tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Tài Chính
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 05_QD-UBND_ 2018.doc (97 Kb)