Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:740
 Số văn bản *:96
 Ký hiệu *:2017/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:25/12/2017
 Người ký :Vương Bình Thạnh
 Trích yếu :Bãi bỏ một số nội dung của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định 35/2015/QĐ -UBND
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Tổ chức - cán bộ
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 96_.signed.rar (576.66 Kb)