Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
12/2010/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
17/03/2010
2
11/2010/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý, bán đấu giá tài sản là tang vật,phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính và tài sản Nhà nước tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang.
15/03/2010
3
9/2010/QĐ-UBND
Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3, Chương II của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh An Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND
ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân tỉnh An Giang
13/03/2010
4
10/2010/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.
12/03/2010
5
8/2010/QĐ-UBND
Về việc sửa đổi một số Điều của Quy định về lịch thời vụ xuống giống lúa trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh
10/03/2010
6
7/2010/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ liên quan đến giấy khai sinh và các loại hồ sơ cá nhân khác trên địa bàn tỉnh An Giang.
04/03/2010
7
5/2010/CT-UBND
Về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh An Giang trong năm 2010 và những năm tiếp theo.
10/02/2010
8
5/2010/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang.
05/02/2010
9
6/2010/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh An Giang.
05/02/2010
10
4/2010/CT-UBND
Về việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng các cơ sở
giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang
12/01/2010
11
4/2010/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy định về kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng,thẩm định, đóng góp ý kiến, ban hành và kiểm tra, xử lý
văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
12/01/2010
12
3/2010/CT-UBND
Về việc thực hiện các công việc chuẩn bị cho kết thúc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ giai đoạn 1 và đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình này giai đoạn 2.
11/01/2010
13
2/2010/CT-UBND
Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết.
11/01/2010
14
3/2010/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy định về bầu cử Trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang.
07/01/2010
15
1/2010/CT-UBND
Về việc bầu cử Trưởng khóm, ấp trong địa bàn tỉnh An Giang.
07/01/2010
16
1/2010/QĐ-UBND
V/v sửa đổi biểu mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh An Giang
ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 21
tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
06/01/2010
17
2/2010/QĐ-UBND
V/v sửa đổi biểu mức thu phí qua cầu Cồn Tiên tỉnh An Giang
ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 27
tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
06/01/2010
18
16/2009/CT-UBND
Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần - năm 2010.
30/12/2009
19
57/2009/QĐ-UBND
Về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
21/12/2009
20
56/2009/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.
14/12/2009
21
55/2009/QĐ-UBND
Về việc phân bổ vốn Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.
08/12/2009
22
54/2009/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang.
02/12/2009
23
53/2009/QĐ-UBND
Về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật: Chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang.
24/11/2009
24
52/2009/QĐ-UBND
Về phân cấp quyết định đầu tư và quy định về đấu thầu
các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
20/11/2009
25
14/2009/CT-UBND
Về công tác quốc phòng địa phương năm 2010
17/11/2009
26
50/2009/QĐ-UBND
về việc ban hành quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh An Giang trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
05/11/2009
27
49/2009/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh An Giang.
05/11/2009
28
51/2009/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy định về kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng,thẩm định, đóng góp ý kiến, ban hành và kiểm tra, xử lý
văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
05/11/2009
29
4002/UBND-VX
Về việc tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
03/11/2009
30
48/2009/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh An Giang.
20/10/2009