Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
8
Show details for 20202020
77
Show details for 20192019
59
Show details for 20182018
98
Show details for 20172017
102
Show details for 20162016
45
Show details for 20152015
69
Show details for 20142014
64
Hide details for 20132013
10
Show details for 12/201312/2013
4
Show details for 11/201311/2013
5
Show details for 10/201310/2013
4
Show details for 09/201309/2013
7
Show details for 08/201308/2013
12
Show details for 07/201307/2013
3
Show details for 06/201306/2013
12
Hide details for 04/201304/2013
17/2013/QĐ-UBND
Điều chỉnh Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh
18/04/2013
03/2013/CT-UBND
Về việc đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc giai đoạn 2013 - 2015
10/04/2013
12/2013/QĐ-UBND
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm
09/04/2013
13/2013/QĐ-UBND
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô
09/04/2013
14/2013/QĐ-UBND
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh
09/04/2013
15/2013/QĐ-UBND
Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh An Giang
09/04/2013
16/2013/QĐ-UBND
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất
,
khai thác, sử dụng nước mặt
,
xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi do cơ quan địa phương thực hiện
09/04/2013
10/2013/QĐ-UBND
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan địa phương thực hiện
05/04/2013
11/2013/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang
05/04/2013
07/2013/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về việc công nhận khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh An Giang
01/04/2013
08/2013/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng Dân phòng
01/04/2013
09/2013/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ tự quản, Tổ dân phố
01/04/2013
2
Show details for 03/201303/2013
3
Show details for 02/201302/2013