Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
8
Show details for 20202020
77
Show details for 20192019
59
Show details for 20182018
98
Show details for 20172017
102
Show details for 20162016
45
Show details for 20152015
69
Show details for 20142014
64
Hide details for 20132013
10
Show details for 12/201312/2013
4
Show details for 11/201311/2013
5
Show details for 10/201310/2013
4
Show details for 09/201309/2013
7
Hide details for 08/201308/2013
29/2013/QĐ-UBND
Về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
30/08/2013
30/2013/QĐ-UBND
Về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
30/08/2013
31/2013/QĐ-UBND
Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh An Giang
30/08/2013
32/2013/QĐ-UBND
Về mức thu, chế độ thu, nộp, phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh An Giang
30/08/2013
1829/QĐ-UBND
Hủy bỏ Điểm c Khoản 3 của Chỉ thị số 08/2013/CT-UBND ngày 29/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm
23/08/2013
28/2013/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động tại khu di tích văn hoá – lịch sử và du lịch Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
15/08/2013
09/2013/CT-UBND
Tăng cường thực hiện việc quản lý và kiểm soát cam kết chi Ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
08/08/2013
12
Show details for 07/201307/2013
3
Show details for 06/201306/2013
12
Show details for 04/201304/2013
2
Show details for 03/201303/2013
3
Show details for 02/201302/2013
2
Show details for 01/201301/2013
63
Show details for 20122012
72
Show details for 20112011
86
Show details for 20102010
117
Show details for 20092009