Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
8
Show details for 20202020
77
Show details for 20192019
59
Show details for 20182018
98
Show details for 20172017
102
Show details for 20162016
45
Show details for 20152015
69
Show details for 20142014
64
Hide details for 20132013
10
Hide details for 12/201312/2013
49/2013/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin số trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
31/12/2013
48/2013/QĐ-UBND
Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc địa phương quản lý
26/12/2013
18/CT-UBND
Về công tác quốc phòng địa phương năm 2014
25/12/2013
47/2013/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về cơ chế tạo quỹ đất, cơ chế quản lý và khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh An Giang
24/12/2013
17/2013/CT-UBND
Về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh An Giang
23/12/2013
46/2013/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy định và Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang
20/12/2013
44/2013/QĐ-UBND
Về việc công bố bổ sung đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2013
45/2013/QĐ-UBND
Về việc sửa đổi một số nội dung quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2013
43/2013/QĐ-UBND
Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
16/12/2013
42/2013/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang
10/12/2013
4
Show details for 11/201311/2013
5
Show details for 10/201310/2013
4
Show details for 09/201309/2013
7
Show details for 08/201308/2013
12
Show details for 07/201307/2013
3
Show details for 06/201306/2013
12
Show details for 04/201304/2013
2
Show details for 03/201303/2013
3
Show details for 02/201302/2013
2
Show details for 01/201301/2013
63
Show details for 20122012