Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
50
Show details for 20182018
98
Hide details for 20172017
17
Show details for 12/201712/2017
8
Show details for 11/201711/2017
9
Show details for 10/201710/2017
9
Show details for 09/201709/2017
18
Show details for 08/201708/2017
6
Show details for 07/201707/2017
9
Show details for 06/201706/2017
5
Hide details for 05/201705/2017
23/2017/QĐ-UBND
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
29/05/2017
22/2017/QĐ-UBND
Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang
22/05/2017
21/2017/QĐ-UBND
Về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
16/05/2017
20/2017/QĐ-UBND
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang
11/05/2017
19/2017/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định Tiêu chí xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh
03/05/2017
5
Show details for 04/201704/2017
5
Show details for 03/201703/2017
3
Show details for 02/201702/2017
4
Show details for 01/201701/2017
102
Show details for 20162016
45
Show details for 20152015
69
Show details for 20142014
64
Show details for 20132013
63
Show details for 20122012
72
Show details for 20112011
86
Show details for 20102010
117
Show details for 20092009
235
Show details for 20082008
269
Show details for 20072007
291
Show details for 20062006