Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
50
Show details for 20182018
98
Hide details for 20172017
17
Show details for 12/201712/2017
8
Hide details for 11/201711/2017
83/2017/QĐ-UBND
Bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
30/11/2017
82/2017/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo
28/11/2017
81/2017/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định ban hành quy định một số thủ tục liên quan đến quy trình tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh An Giang
15/11/2017
80/2017/QĐ-UBND
Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang
14/11/2017
79/2017/QĐ-UBND
Quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
10/11/2017
77/2017/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang
08/11/2017
78/2017/QĐ-UBND
Về việc phân cấp thực hiện tiếp nhận đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang
08/11/2017
76/2017/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
02/11/2017
9
Show details for 10/201710/2017
9
Show details for 09/201709/2017
18
Show details for 08/201708/2017
6
Show details for 07/201707/2017
9
Show details for 06/201706/2017
5
Show details for 05/201705/2017
5
Show details for 04/201704/2017
5
Show details for 03/201703/2017
3
Show details for 02/201702/2017
4
Show details for 01/201701/2017
102
Show details for 20162016
45
Show details for 20152015
69
Show details for 20142014
64
Show details for 20132013
63
Show details for 20122012
72
Show details for 20112011
86
Show details for 20102010
117
Show details for 20092009