Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
8
Show details for 20202020
77
Hide details for 20192019
23
Show details for 12/201912/2019
8
Show details for 11/201911/2019
6
Show details for 10/201910/2019
4
Show details for 09/201909/2019
5
Show details for 08/201908/2019
13
Show details for 07/201907/2019
4
Show details for 06/201906/2019
5
Show details for 05/201905/2019
2
Show details for 04/201904/2019
1
Show details for 03/201903/2019
2
Show details for 02/201902/2019
4
Hide details for 01/201901/2019
04/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ- UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉn
18/01/2019
02/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp
,
Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
17/01/2019
03/QĐ-UBND
Quy định chế độ đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
17/01/2019
01/2019/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ- UBND ngày 22 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
03/01/2019
59
Show details for 20182018
98
Show details for 20172017
102
Show details for 20162016
45
Show details for 20152015
69
Show details for 20142014
64
Show details for 20132013
63
Show details for 20122012
72
Show details for 20112011
86
Show details for 20102010
117
Show details for 20092009
235
Show details for 20082008
269
Show details for 20072007