Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1392
 Số văn bản *:9
 Ký hiệu *:2005/NQ.HĐND
 Ngày ban hành *:08/12/2005
 Người ký :Võ Thanh Khiết
 Trích yếu :Về Rà soát Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
 Cơ quan ban hành :HDND
 Phân loại :Nghị quyết
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm NQ09-2005.doc (33 Kb)