Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1671
 Số văn bản *:37
 Ký hiệu *:2006/NQ-HĐND
 Ngày ban hành *:08/12/2006
 Người ký :Võ Thanh Khiết
 Trích yếu :Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND
tỉnh An Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009
 Cơ quan ban hành :HDND
 Phân loại :Nghị quyết
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm NQ 37 BC BS PCT UBND-hoan chinh.doc (37.5 Kb)