Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1663
 Số văn bản *:29
 Ký hiệu *:2006/NQ-HĐND
 Ngày ban hành *:08/12/2006
 Người ký :Võ Thanh Khiết
 Trích yếu :Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch
 Cơ quan ban hành :HDND
 Phân loại :Nghị quyết
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm NQ 29 LP Ho tich-hoan chinh.doc (40.5 Kb)