Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1388
 Số văn bản *:16
 Ký hiệu *:2005/NQ.HĐND
 Ngày ban hành *:08/12/2005
 Người ký :Võ Thanh Khiết
 Trích yếu :Về việc thông qua Đề án "Quy hoạch xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ và môi trường tỉnh An Giang đến năm 2010"
 Cơ quan ban hành :HDND
 Phân loại :Nghị quyết
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm NQ16-2005.doc (36 Kb)