Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1383
 Số văn bản *:11
 Ký hiệu *:2005/NQ.HĐND
 Ngày ban hành *:08/12/2005
 Người ký :Võ Thanh Khiết
 Trích yếu :Về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
tỉnh An Giang năm 2006
 Cơ quan ban hành :HDND
 Phân loại :Nghị quyết
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm NQ11-2005.doc (39.5 Kb)