Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1659
 Số văn bản *:25
 Ký hiệu *:2006/NQ-HĐND
 Ngày ban hành *:08/12/2006
 Người ký :Võ Thanh Khiết
 Trích yếu :Về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
tỉnh An Giang năm 2007
 Cơ quan ban hành :HDND
 Phân loại :Nghị quyết
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm NQ 25 DT thu - chi 2007-hoan chinh.doc (51.5 Kb)