Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1658
 Số văn bản *:24
 Ký hiệu *:2006/NQ-HĐND
 Ngày ban hành *:08/12/2006
 Người ký :Võ Thanh Khiết
 Trích yếu :Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2005
 Cơ quan ban hành :HDND
 Phân loại :Nghị quyết
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm NQ 24 PCQT 2005-hoan chinh.doc (37 Kb)