Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1669
 Số văn bản *:35
 Ký hiệu *:2006/NQ-HĐND
 Ngày ban hành *:08/12/2006
 Người ký :Võ Thanh Khiết
 Trích yếu :Về việc hủy bỏ Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 3 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :HDND
 Phân loại :Nghị quyết
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm NQ 35 huy NQ 03-hoan chinh.doc (37.5 Kb)