Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:868
 Số văn bản *:61
 Ký hiệu *:2019/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:02/12/2019
 Người ký :Nguyễn Thanh Bình
 Trích yếu :Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 61_qd sua doi quy che cong dvctt-sua doi qd 38-2018.pdf (762.3 Kb)