Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:892
 Số văn bản *:03
 Ký hiệu *:2020/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:11/02/2020
 Người ký :Nguyễn Thanh Bình
 Trích yếu :Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
chức danh lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực khoa học và công nghệ của Phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Tổ chức - cán bộ
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 03-2020_.pdf (1057.15 Kb)