Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:894
 Số văn bản *:80
 Ký hiệu *:2019/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:27/12/2019
 Người ký :Nguyễn Thanh Bình
 Trích yếu :Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng hòng và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Tổ chức - cán bộ
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 80_2019_.pdf (1066.12 Kb)