Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:898
 Số văn bản *:09
 Ký hiệu *:2020/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:25/02/2020
 Người ký :Nguyễn Thanh Bình
 Trích yếu :Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Tổ chức - cán bộ
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 09-2020_.pdf (1147.93 Kb)