Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:748
 Số văn bản *:01
 Ký hiệu *:2018/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:22/01/2018
 Người ký :Lê Văn Nưng
 Trích yếu :Về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Tài Chính
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 01_QD_Bai bo QD 08 ve che do cong tac phi.doc (41 Kb)