Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:738
 Số văn bản *:90
 Ký hiệu *:2017/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:18/12/2017
 Người ký :Vương Bình Thạnh
 Trích yếu :Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Tài Chính
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 90 QD sua doi QD quy dinh che do dao tao, boi duong.doc (110.5 Kb)