Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:747
 Số văn bản *:101
 Ký hiệu *:2017/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:29/12/2017
 Người ký :Vương Bình Thạnh
 Trích yếu :Ban hành Quy định về quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Tổ chức - cán bộ
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 101_QDUB_ An Giang.doc (141.5 Kb)