Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:873
 Số văn bản *:66
 Ký hiệu *:2019/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:13/12/2019
 Người ký :Trần Anh Thư
 Trích yếu :Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 66-quanlykhcn.pdf (1707.7 Kb)