Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:737
 Số văn bản *:93
 Ký hiệu *:2017/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:18/12/2017
 Người ký :Lê Văn Nưng
 Trích yếu :Về việc bãi bỏ Quyết định số 96/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 93_QD.doc (75.5 Kb)