Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:865
 Số văn bản *:58
 Ký hiệu *:2019/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:18/11/2019
 Người ký :Trần Anh Thư
 Trích yếu :Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 58_ .signed.pdf (1894.73 Kb)