Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:746
 Số văn bản *:02
 Ký hiệu *:2018/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:22/01/2018
 Người ký :Vương Bình Thạnh
 Trích yếu :Bãi bỏ Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 02_QD.signed.pdf (586.34 Kb)