Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:722
 Số văn bản *:76
 Ký hiệu *:2017/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:02/11/2017
 Người ký :Vương Bình Thạnh
 Trích yếu :Ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 76_.doc (200 Kb)