Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:867
 Số văn bản *:60
 Ký hiệu *:2019/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:28/11/2019
 Người ký :Lê Văn Nưng
 Trích yếu :Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 60_ .rar (790.33 Kb)