Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:864
 Số văn bản *:57
 Ký hiệu *:2019/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:15/11/2019
 Người ký :Nguyễn Thanh Bình
 Trích yếu :Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Nghị quyết
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 57_qd sua doi bo sung qd 34.pdf (697.39 Kb)