Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1672
 Số văn bản *:38
 Ký hiệu *:2006/NQ-HĐND
 Ngày ban hành *:08/12/2006
 Người ký :Võ Thanh Khiết
 Trích yếu :Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2007
 Cơ quan ban hành :HDND
 Phân loại :Nghị quyết
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm NQ 38 ve ctr HD Giam sat 2007-hoan chinh.doc (35.5 Kb)
CT giam sat 2007- kem NQ 38.doc (49 Kb)