Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1391
 Số văn bản *:19
 Ký hiệu *:2005/NQ.HĐND
 Ngày ban hành *:08/12/2005
 Người ký :Võ Thanh Khiết
 Trích yếu :Về chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh An Giang năm 2006
 Cơ quan ban hành :HDND
 Phân loại :Nghị quyết
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm NQ19-2005.doc (27 Kb)
TTr15-2005.doc (43.5 Kb)