Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1673
 Số văn bản *:39
 Ký hiệu *:NQ-HĐND
 Ngày ban hành *:08/12/2006
 Người ký :Võ Thanh Khiết
 Trích yếu :Về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2007
 Cơ quan ban hành :HDND
 Phân loại :Nghị quyết
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm NQ 39 ve ctr XD NQ 2007-hoan chinh.doc (37 Kb)
Chuong trinh XD NQ 2007- Kem NQ 39.doc (41.5 Kb)