Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:241
 Số văn bản *:33
 Ký hiệu *:2011/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:01/08/2011
 Người ký :Võ Anh Kiệt
 Trích yếu :Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý hoạt động thoát nước đô thị, khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Tổ chức - cán bộ
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :The specified database lookup generated more than 65,534 results, which is too large for Notes to handle.
 Tập tin đính kèm 33_PHAN CAP QL THOAT NUOC DO THI BAN CHINH.doc (103 Kb)