Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:240
 Số văn bản *:30
 Ký hiệu *:2011/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:21/07/2011
 Người ký :Võ Anh Kiệt
 Trích yếu : Về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Tổ chức - cán bộ
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :The specified database lookup generated more than 65,534 results, which is too large for Notes to handle.
 Tập tin đính kèm 30_Quy dinh trach nhiem qlclct thay the qd so 73 hoan chinh du thao dc ngay 07-7-2011.doc (411.5 Kb)