Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:238
 Số văn bản *:28
 Ký hiệu *:2011/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:12/07/2011
 Người ký :Vương Bình Thạnh
 Trích yếu : Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Tổng hợp
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :The specified database lookup generated more than 65,534 results, which is too large for Notes to handle.
 Tập tin đính kèm 28_ thay the Quy dinh CNNV SNV 2011.doc (127 Kb)