Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:744
 Số văn bản *:99
 Ký hiệu *:2017/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:29/12/2017
 Người ký :Lê Văn Nưng
 Trích yếu :Quy định nội dung và mức chi hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Tài Chính
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 99_.doc (54 Kb)