Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:895
 Số văn bản *:05
 Ký hiệu *:2020/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:12/02/2020
 Người ký :Nguyễn Thanh Bình
 Trích yếu :Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính
tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao phụ trách, tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính trên địa bàn tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Tổ chức - cán bộ
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 05-2020_.pdf (1056.08 Kb)