Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:886
 Số văn bản *:81
 Ký hiệu *:2019/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:27/12/2019
 Người ký :Nguyễn Thanh Bình
 Trích yếu :Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 81_.pdf (711.55 Kb)