Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:749
 Số văn bản *:03
 Ký hiệu *:2018/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:23/01/2018
 Người ký :Lê Văn Nưng
 Trích yếu :Về việc bãi bỏ quy định về phí thư viện tại Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Tài Chính
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 03_QD_Bai bo 1 phan QD phi thu vien.doc (41.5 Kb)